Czym jest zarządzanie projektami prawnymi i podatkowymi?

Czym jest zarządzanie projektami prawnymi? Czy jest kolejnym podtypem zarządzania projektami (jak dla przykładu zarządzanie projektami budowlanymi czy IT), czy może jest zupełnie specyficznym procesem?

Zarządzanie projektami istniało na długo zanim zostało opisane w standardach i wzmocnione narzędziami w 20tym wieku. Piramidy, Wielki Chiński Mur czy katedry w Toskanii nie zostały zbudowane przypadkiem i bez koordynacji. Dopiero jednak w 20tym wieku z wykresami Gantt’a, użyciem zarządzania projektami w wojsku, powstaniem instytutu PMI, a później metodologiami zwinnymi zarządzanie projektami zostało sformalizowane i wzmocnione narzędziami.

Zupełnie podobnie w postępowaniach prawnych, sprawy sądowe w Imperium Rzymskim wymagały koordynacji pomiędzy sędziami, oskarżycielami, obrońcami, świadkami i innymi uczestnikami procesu. Ale prawdziwe zainteresowanie aktywnym zarządzaniem projektami nadeszło dla usług prawnych dopiero w 21 wieku. Przechodząc przez dostępne książki, artykuły prasowe i materiały internetowe łatwo dostrzec, że termin zarządzania projektami prawnymi (Legal Project Management –  dalej LPM) pojawia się szeroko dopiero po 2005 roku. To późne „przybycie” usług prawnych do katalogu koordynowanego poprzez narzędzia i techniki zarządzania projektami ma duży wpływ na jego  (LPM) charakterystykę. Znaczenie ma również to, że to „przybycie” zbiegło się w czasie z falą szerokiego użycia technologi w usługach doradczych i prawniczych.  Powodując tym samym, że zarządzanie projektami prawnymi często nieodłącznie wiążę się z wdrożeniem lub użyciem technologi.

Termin „projekt” został zdefiniowany przez PMI (Project Management Institute) jako „tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego produktu, towaru lub usługi” 1 – ta definicja jest bardzo szeroka, ale prawidłowo kładzie nacisk na dwa elementy – tymczasowość projektów i kreowanie przez nie unikalnych towarów, produktów i usług. Zaś samo zarządzanie projektami zostało zdefiniowane przez PMI jako „użycie wiedzy, umiejętności, narzędzi i technik do aktywności projektowych w celu realizacji założeń projektu”1 . Definicja Wikipedii jest delikatnie inna – „zarządzanie projektami to praktyka inicjowania, planowania, koordynowania, wykonywania, kontrolowania i finalizowania pracy zespołu w celu uzyskania specyficznych wyników i wykonania specyficznych założeń sukcesu projektu2.

W moim rozumieniu zarządzanie projektami prawnymi jest podtypem metodologii zarządzania projektami a nie całkowicie specyficzną dziedziną koordynacji procesów. Podobnego zdania jest Steven B. Levy w książce „Legal Project Management” – „zarządzanie projektami prawnymi to aplikacja konceptów i praktyk ogólnego zarządzania projektami do spraw prawnych”3.

Legal Intelligence Survey4 – podaje podobną definicje – „zarządzanie projektami prawnymi to dyscyplina planowania, organizowania, zapewniania  i zarządzania zasobami w celu osiągnięcia specyficznych wyników związanych z kontrolą i zarządzaniem sprawami i zagadnieniami prawnymi”.

Interesująca i sięgająca poza techniczny proces zarządzania projektem podana jest przez  Jim Hasset’a w  “Legal Project Management, pricing and alternative fee agreements”5 – „zarządzeni projektami prawnymi adoptuje sprawdzone praktyki zarządzania projektami do praktyki prawniczej aby pomóc prawnikom uzyskiwać ich specyficzne cele biznesowe, włączając podnoszenie wartości Klienta i zabezpieczając dochodowość”. Ta definicja jest moją ulubioną, ponieważ definiuje nie tylko „co” ale również biznesowe „dlaczego”. I to biznesowe „dlaczego” będzie przedmiotem dyskusji w następnym artykule.

Mam nadzieję, że artykuł Was zainteresował,  po więcej zapraszam do bezpośredniego kontaktu w tym w zakresie szkoleń i usługo dotyczących zarządzania projektami prawnymi.

1 PMI PMBOK 6th edition

2 en.wikipedia.org

3 Steven B. Levy “Legal Project Management” Second edition strona  41

4 ALM Leal Intelligence “Legal Project Management: Much Promise, Many Hurdles”

5 Jim Hasset ““Legal Project Management, pricing and alternative fee agreements” lokalizacja kindle 285 id 1 Accen

%d bloggers like this: