Czy wprowadzać zarządzanie projektami prawnymi ?

W poprzednim artykule dotyczącym zarządzania projektami prawnymi spojrzeliśmy na definicje LPM (Legal Project Management). Dzisiaj chciałbym spojrzeć na powody z których wynika zasadność wprowadzenia LPM w usługach prawniczych i podatkowych.

W środowisku osób zarządzających projektami nie jest niczym nowym informacja, że duża część projektów nie dostarcza zamierzonych rezultatów lub przekracza założenia dotyczące budżetów, terminów i ryzyk. Już to jest ważnym powodem do zaimplementowania zorganizowanego systemu zarządzania projektami w jakiejkolwiek organizacji / rodzaju usług (jako że w teorii projekty zarządzane powinny generować mniej ryzyk niż niezarządzane…). Poza tym, oczywistym powodem, jakie inne mogą uzasadniać wprowadzenia LPM?

POWODY WEWNĘTRZNE:

ROZMIAR OPERACJI PRAWNICZYCH – pierwszym powodem jest fakt, że usługi prawnicze o dużej skali będą wymagały koordynacji dostarczania serwisu, jak również koordynacji rozwijania i zmiany  modeli serwisowych i produktów. Dla dostawców usług prawnych zatrudniających setki prawników na świecie zmiana modelu biznesowego albo stworzenie nowego produktu w oczywisty będzie wymagała koordynacji i zarządzania projektami. Jednak również dla średniej Kancelarii pracującej z dużym, skomplikowanym Klientem lub prowadzącej dużą liczbę mniejszych spraw koordynacja będzie kluczowa.

TECHNOLOGIA – zmiany i rozwój w technologii wspierającej i wymaganej do świadczenia usług prawnych (e-discovery, materialne ilości procesowanych danych, procesowanie dokumentów pisemnych i języka mówionego) będą zasadnicze dla świadczenia usług w przyszłości i będą wymagały poprawnego zarządzania projektami w celu wdrożenia koniecznych technologii.

MONITOROWANIE I „OBRONA” DOCHODOWOŚCI – bez skoordynowanego podejścia do monitorowania kosztów i przychodów na poszczególnym Kliencie lub w zakresie poszczególnych typów usług (krótko mówiąc zarządzania cenami i budżetem), bardzo utrudnione staje się świadome dostarczanie usług prawnych.

POWODY ZEWNĘTRZNE:

TECHNOLOGIA – ponownie, rozwój technologii w świecie zewnętrznym (dla przykładu to jak Klienci chcą się komunikować i współpracować, oraz to jak dane są pozyskiwane i procesowane) będzie wymagał poważnej analizy i wdrożenia nowych rozwiązań do usług prawnych, stąd również potrzeba koordynacji i zarządzania projektami wdrożeniowymi.

POTRZEBY KLIENTÓW I PARTNERSTWO BIZNESOWE – praca z Klientami w kierunku w kierunku zdefiniowanych i wspólnie ustalonych celów wymaga organizacji procesu definiowania celów i ich monitorowania (które są jednymi z podstawowych elementów zarządzania projektami).

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ – ilość i tempo zmian zachodzących we współczesnym świecie biznesowym i przez to pośredni w świecie usług prawnych jest bardzo znacząca. Z tego powodu konieczne jest przemyślane i zaplanowane projektowe zarządzania zmianą również wśród dostawców usług prawnych.

PRZYCZYNY „PROJEKTOWE”

Uważam, że używanie narzędzi zarządzania projektami prawnymi przynosi korzyści usługom prawniczym ponieważ pozwala na lepsze zarządzanie ryzykami, komunikacją, budżetami i czasem dostarczania usług.

Na zakończenie – ważną przyczyną do wprowadzenia LPM, przejawiającą się często pośrednio w punktach powyżej jest wsparcie dla osiągania celów biznesowych Klientów i w ten sposób ochrona zyskowności dostarczanych usług. �

%d bloggers like this: