Kto jest beneficjentem wprowadzenia zarządzania projektami prawnymi i podatkowymi ?

W poprzednim artykule dotyczącym zarządzania projektami prawnymi przyjrzeliśmy się tematowi przyczyn wprowadzenia zarządzania projektami prawnymi i podatkowymi powody z których wynika zasadność ich wprowadzenia w usługach prawniczych i usługach doradztwa podatkowego. Dzisiaj chciałbym przyjrzeć się tematowi kto może być beneficjentem wprowadzenia zarządzania projektami prawnymi i podatkowymi.

Jeżeli przeprowadzi się na wyniki wyszukiwania osób według frazy „legal project manager” w nazwie stanowiska to najwięcej znalezionych będzie należeć do dwóch typów organizacji – dużych korporacyjnych firm prawniczych i prawniczych centrów operacyjnych (outsourcing lub BPO). W tych środowiskach, ze względu na rozmiar, użycie technologii, dostęp do nowych trendów i potrzebę koordynacji świadczonych usług wykorzystanie zarządzania projektami prawnymi i podatkowymi jest naturalne.

Jest jednak parę innych miejsc, które mogą czerpać korzyści z wprowadzenia zarządzania projektami prawnymi i podatkowymi.

Średniej wielkości i małe firmy prawnicze i doradcy podatkowi – użycie podstawowych narzędzi zarządzania projektami, jak – monitorowanie ryzyka, planowanie działania, zarządzanie komunikacją może mieć znaczący wpływ na efektywność tych organizacji. Jeszcze bardziej interesujące może być, mniej lub bardziej sformalizowane, uzgodnienie z Klientem „karty projekty” lub „dokumentu rozpoczęcia projektu” określających co jest (a co nie jest) przedmiotem i zakresem projektu. Moim zdaniem średniej wielkości i małe firmy prawnicze i doradcy podatkowi używające metodyk zarządzania projektami są postrzegane przez Klientów jako bardziej konkurencyjne i lepiej zorganizowane (szczególnie jeśli posługują się sprawnie metodykami „agile”= „zwinnymi”). Oczywiście użycie tych narzędzi musi być pragmatyczne – dobrane do wielkości firmy i tylko jeśli istnieje uzasadnienie biznesowe ich użycia.

Wewnętrzne departamenty prawne i podatkowe – te struktury mogą w znaczących sposób czerpać korzyści ze standardowych narzędzi zarządzania projektami (budżetowanie, zarządzanie dochodowością, planowanie pracy, zarządzanie ryzykiem, planowanie i zarządzanie komunikacją), które to narzędzia są standardowe dla dobrze zarządzanych projektów, a niekoniecznie są standardową praktyką w wewnętrznych działach prawnych i podatkowych.

Startup’y obszaru technologii prawniczych i podatkowych – ktoś mógłby powiedzieć, że środowisko startup’ów jest ostatnim które potrzebuje zorganizowanego zarządzania projektami…. i zwykle będzie miał racje. Są jednak obszary – jak zarządzanie komunikacją, zarządzanie własnością intelektualną, zarządzanie finansami – które potrzebują sprawnego planowania, wykonywania i kontrolowania ze względu na dużą dynamikę środowiska,  w którym występują.

Wewnętrzne działy zakupów – działy kupujące dla organizacji serwisy prawnicze i podatkowe mogą odnieść korzyści z uzgadniania z dostawcami jasnych celów, zakresów, przedziałów czasowych, zasad płatności i elementów kontroli świadczenia usług – które to narzędzia są standardami w zarządzaniu projektami.

Mam nadzieję że tekst był interesujący! Dla tych którzy chcieliby zgłębić temat zapraszam do kontaktu lub na jedno ze spotkań grupy zajmującej się zarządzaniem projektami prawnymi i podatkowymi. p

%d bloggers like this: