Kto powinien być włączony w projekty prawne / podatkowe / compliance ?

W poprzednim artykule dotyczącym zarządzania projektami prawnymi spojrzeliśmy na to kto może być beneficjentem wprowadzenia zarządzania projektami prawnymi i podatkowymi. Dzisiaj chciałbym przyjrzeć się drugiej stronie medalu – temu kto powinien być włączony w skuteczne działanie zarządzania projektami prawnymi i podatkowymi w organizacji?

Aby zacząć od rzeczy oczywistych – usługi prawnicze wykonywane są przez „prawniczą siłę roboczą” (prawników, doradców, analityków… i już czasami roboty softwer’owe). Ważne by wspomnieć, że nawet bez prawidłowego zarzadzania projektowego czasami projekty prawne i podatkowe są „dostarczane” z sukcesem (zdarza się to projektom w wielu różnych obszarach…).   Tak więc z użyciem metodologii zarządzania projektami prawnymi lub bez niego „prawnicza siła robocza” będzie potrzebna do wykonania aktywności zawartych w danym projekcie (temat software robots, self law i podobne pozostawimy na kolejny artykuł).

Drugim oczywistym elementem projektów prawnych i podatkowych jest Klient. Zawsze jest ktoś, kto może być traktowany jako strona „otrzymująca” usługę. Zwykle Klient jest źródłem zakresu projektu i pokrywa jego koszty, jak również ponosi zwykle ponosi ryzyka i oczekuje korzyści danego projektu – z tego względu rola Klienta w projektach prawniczych nie może być przeceniona.

W dalszej kolejności mamy Kierownika czy koordynatora projektu. W zależności od skali i złożoności projektu jego rola może on być w całości lub w części swego czasu dedykowana projektowi. W większości przypadków będzie to ktoś z doświadczeniem prawniczym lub osoba specjalizująca się w zarządzaniu projektami.

Dla wielu inicjatyw (dal przykładu wprowadzanie technologii, zmiany organizacyjne lub projekty o dużej skali) element zarządzania zmianą powinien być rozważany jako cześć „równania” wprowadzającego zarządzanie projektami prawnymi i podatkowymi.

W większości projektów prawnych i podatkowych będziemy mieli również SME (subject matter expert – specjalita dedykowany). Czyli osób specjalizujących się w różnych obszarach, z których ekspertyza jest potrzebna w prowadzeniu projektu. Znajdziemy tu często specjalistów z obszarów nie prawniczych (inżynierów, specjalistów od danych, informatyków etc.).

Jako ostatnią pozycje (ale nie najmniej ważną) należy wskazać dostawców dostarczających rozwiązania potrzebne do prawidłowego zarządzania projektami (np. w zakresie IT).

Powyższa, skrócona i uproszczona lista „aktorów” projektów prawnych i podatkowych wskazuje, że zarządzanie projektami prawnymi i podatkowymi wymaga koordynacji (np. w formie PMO – project management office – biura projektów – ale o tym w innym artykule).

%d bloggers like this: