Kiedy wprowadzić zarządzanie projektami prawnymi i podatkowymi ?

W poprzednich artykułach dotyczących zarządzania projektami prawnymi i podatkowymi spojrzeliśmy na to kto może być beneficjentem i kto powinien być włączony w zarządzanie projektami prawnymi i podatkowymi (dalej LPM – Legal Project Management).

Dzisiaj chciałbym spojrzeć na to kiedy jest dobry moment dla organizacji by wprowadzić zarządzanie projektami prawnymi i podatkowymi.

 Pierwszą, oczywistą odpowiedzią jest kierowanie się koniecznością – wprowadzenie LPM jest konieczne kiedy zakres projektów, zakres zmian w organizacji albo kompleksowość usług świadczonych klientom nie mogą być już zarządzane w metodologii „pożar, chaos i zamęt”.

 Drugą odpowiedzią jest konieczność wprowadzenia LPM jako przygotowanie się na przyszłe zdarzenia. W dzisiejszym bardzo skomplikowanym świecie, gdzie dynamika zmian jest bardzo duża potrzebna jest metodologia projektowa pozwalająca koordynować zmiany.

 Trzecią odpowiedzią o czas wprowadzenia LPM jest moment kiedy będą wymagali tego Klienci – jak już zapewne zauważyliście (albo zauważycie wkrótce….) Klienci wymagają coraz więcej właściwego zarządzania ryzykiem, komunikacją i budżetami. I wymagania te wymuszą wprowadzenie właściwego zarządzania projektami po stronie dostawcy.

 Czwartą odpowiedzią są wymagania rynkowe – konkurencja nie śpi i w ciągły sposób ulepsza metodologie prowadzenia projektów dla Klientów włączając używanie metodologii zwinnych (agile) w zarządzaniu projektami.

 Myślę więc, że odpowiedzią na pytanie kiedy wprowadzić zarządzanie projektami jest – Dziś ! Między innymi ze względu na 4 wyżej wymienione powody.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: