5 sygnałów oznaczających że potrzebujesz zarządzania projektami prawnymi

W poprzednim artykule dotyczącym zarządzania projektami prawnymi spojrzeliśmy na to powinien być włączony w skuteczne działanie zarządzania projektami prawnymi i podatkowymi w organizacji. Dzisiaj chciałbym zająć się rozpoznaniem symptomów wskazujących, że potrzebujecie zarządzania projektami prawnymi i podatkowymi (dalej LPM Legal Project Management).

Aby pomóc w rozpoznaniu tych symptomów potrzebujemy analizy organizacji, której pytanie o potrzebę LPM stawiamy. W celu przeprowadzania tej samo oceny postawimy parę pytań?

To zaczynajmy ….

Czy kontrolujesz i rozumiesz koszty i przychody swojej praktyki prawniczej lub podatkowej? Czy znasz dochodowość na kliencie i na produkcie ?  Jeżeli odpowiedź jest „nie bardzo” to jesteś gotowy, żeby rozważyć użycie narzędzi LPM dotyczących budżetowania i raportowania kosztów i przychodów.

Czy planujesz i kontrolujesz komunikacje z klientami? Jeśli odpowiedź jest „komunikacja z klientami dzieje się spontanicznie” powinieneś rozważyć wprowadzenie narzędzi projektowych dotyczących komunikacji.

Czy planujesz i aktywnie zarządzasz zakresem usług ? Czy wręcz przeciwnie doświadczasz ciągle „scope creep” (niekontrolowany rozrost zakresu usługi dla klienta) – co sprawia, że ani ty ani klient nie jesteście zadowoleni? Zarządzanie zakresem usług i związkiem między zakresem usług a dochodowością i jakością usług jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania projektami prawnymi.

Czy analizujesz i zarządzasz ryzykiem związanym z twoimi usługami ? Czy ciągle jesteś zaskakiwany „niespodziewanymi zdarzeniami” które nigdy nie miały się wydarzyć? W tej sytuacji narzędzia dotyczące ryzyka będą dla ciebie.

A teraz kluczowe pytanie – czy klienci widzą twoje usługi jako wydajne, efektywne, sprawne i łatwe do wdrożenia w ich operacje biznesowe? To jest poważne pytanie wymagające rozbicie na kilka pytań szczegółowych. Po pierwsze czy masz mechanizm pozwalający na otrzymywanie informacji zwrotnej od klientów? Po drugie czy masz wewnętrzny system pozwalający ocenić wydajność i efektywność twoich operacji ? I po trzecie czy na podstawie informacji zwrotnej od klientów i oceny efektywności wprowadziłeś inicjatywy poprawy jakości usług? Po czwarte, czy twoje usługi są „lean & agile” (pozbawione zbędnych elementów i efektywne)? I po piąte czy świadczone przez ciebie usługi są zidgitalizowane? Jeśli otrzymałeś serię odpowiedzi „nie” to powinieneś na serio zastanowić się nad narzędziami oferowanymi przez LPM.

Mam nadzieję że tekst był interesujący! Dla tych którzy chcieliby zgłębić temat zapraszam do kontaktu lub na jedno ze spotkań grupy zajmującej się zarządzaniem projektami prawnymi i podatkowymi.

%d bloggers like this: