Czy nabywca usług prawnych / podatkowych potrzebuje zarządzania projektami prawnymi ?

W poprzednim artykule dotyczącym zarządzania projektami prawnymi zajęliśmy się rozpoznaniem symptomów wskazujących, że potrzebujecie w kancelarii zarządzania projektami prawnymi i podatkowymi (dalej LPM Legal Project Management). Dzisiaj chciałbym zająć się zagadnieniem czy zarządzanie projektami podatkowymi i prawnymi potrzebne jest po stronie nabywcy usług (bez względu czy usługi są nabywane od dostawców zewnętrznych czy dostarczane przez wewnętrzny dział prawny/podatkowy).

Problem prawny to również problem biznesowy – osoba kierująca projektem będzie musiała zmierzyć się z jego rozwiązaniem. Zarządzanie projektem prawnym po stronie nabywcy pomaga       doprowadzić do tego, że dostawca usług prawnych skupi się na rozwiązywaniu problemu i tworzeniu wartości dodanej a nie tylko na zagadnieniu prawnym czy podatkowym.

Zarządzanie zakresem – zwykle obydwie strony (dostawca i nabywca usług) zmagają się z problemem zarządzania zakresem dostarczanych usług. Poprawne zarządzanie projektem po stronie nabywcy pomaga kontrolować i sprawnie zarządzać zakresem nabywanych usług oraz ich kosztem.

Kontrolowanie postępu prac – narzędzia projektowe pozwalają na prawidłowe prezentowanie postępu prac (lub trudności jeśli takowe się pojawią). Przy standardowym nabywaniu usług prawnych monitorowanie postępu prac jest często traktowane zdawkowo.

Kontrolowanie kosztu projektu – kontrolowanie i zarządzanie kosztami jest częścią każdego prawidłowo zarządzanego projektu i jest bardzo pomocne w kontrolowaniu kosztu dostarczanych usług prawnych lub podatkowanych. Niestety, w dużym zakresie przypadków, koszty projektu wymykają się spod kontroli, często w bardzo materialny sposób przekraczając zaplanowane budżety.

Efektywność – użycie jakiejkolwiek metodologii projektowej będzie miało pozytywny efekt na skutki wykorzystania nabywanych usług. Punkty wskazane powyżej – skupienie się na wartości dodanej, zarządzanie zakresem, monitorowani kosztów i postępu prac spowoduje znaczne zwiększenie efektywności nabywanych usług.

Mam nadzieję że tekst był interesujący! Dla tych którzy chcieliby zgłębić temat zapraszam do kontaktu lub na jedno ze spotkań grupy zajmującej się zarządzaniem projektami prawnymi i podatkowymi.

%d bloggers like this: