Badanie praktyk zarządzania projektami prawnymi w Polsce

Startujemy z pierwszą edycją kwestionariusza badania praktyk zarządzania projektami prawnymi. Zebrane dane pozwolą nam na stworzenie i publikację raportu na ten temat. Pytania kwestionariusza dotyczą różnych obszarów projektów, a także technologii wspierających zarządzanie projektami i wyzwań jakie stoją przed osobami pracującymi nad projektami prawnymi.

Badanie : https://s.surveyplanet.com/gvNNgxRP

%d bloggers like this: