Badanie praktyk zarządzania projektami prawnymi w Polsce

Startujemy z pierwszą edycją kwestionariusza badania praktyk zarządzania projektami prawnymi. Zebrane dane pozwolą nam na stworzenie i publikację raportu na ten temat. Pytania kwestionariusza dotyczą różnych obszarów projektów, a także technologii wspierających zarządzanie projektami i wyzwań jakie stoją przed osobami pracującymi nad projektami prawnymi.

Badanie : https://s.surveyplanet.com/gvNNgxRP

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: