Technologia dla prawników cz. 1 Próba systematyki procesów podatnych na zastosowanie technologii cyfrowych

W jaki sposób prawnicy, doradcy podatkowi, pracownicy działów Compliance mogą usprawnić swoją pracę? Jedną z odpowiedzi jest zastosowanie odpowiednich technologii i narzędzi. Jednak  ilość technologii I narzędzi dostępnych na rynku powoduje, że trudno zdecydować się, do jakich zastosowań ich użyć, i z których konkretnie narzędzi skorzystać. Postaram się z tym pomóc, zaczynając od próby systematyki dostępnych rozwiązań, poprzez dokładniejsze spojrzenie na poszczególne zakresy zastosowań, jak również poprzez przybliżenie jak budować „business case” (uzasadnienie biznesowe dla zastosowania konkretnego narzędzia lub technologii, gdzie szukać rozwiązań i jak je kupować / wdrażać.

Myśląc o próbie systematyki doszedłem do wniosku, że możliwe są dwa podejścia – podział ze względu na zastosowaną technologii/narzędzie lub ze względu na proces do którego technologię/narzędzie zastosujemy. Dla przykładu technologia OCR (optical character recognition– optyczne rozpoznawanie znaków (tekstu)) może być zastosowana dla bardzo wielu procesów prawniczych. W końcowym rozrachunku zdecydowałem się na podział oparty na procesach, jako że te wydają się bliższe i łatwiejsze do przyswojenia w praktyce prawniczej.

Poniżej próba systematyki technologii / narzędzi oparta na podejściu procesowym, tj. wskazanie obszarów, do których można zastosować technologię/narzędzia w celu ich usprawnienia:

1 Procesy dotyczące dokumentów (zmiana formy na elektroniczną, podpis elektroniczny, przepływ i zatwierdzanie dokumentów)

2 Procesy dotyczące kontraktów (umów) (w tym ich analiza również z użyciem narzędzi sztucznej inteligencji)

3 Zarządzanie kancelarią / działem prawnym (narzędzia wspomagające i organizujące pracę kancelarii lub działu prawnego)

4 Aspekty finansowe (narzędzia wspomagające zarządzanie finansami, budżetowanie,analizę finansową, wystawianie faktur)

5 Analiza prawnicza (narzędzia wspomagające analizę i „reasearch” prawniczy, w tym narzędzia stosujące metody predyktywne) 

6 Analiza dużych ilości materiału elektronicznego (e-discovery) (narzędzia wspierające przegląd i analizę dużej ilości danych źródłowych)

7 Współpraca między członkami zespołu i z klientem (narzędzia umożliwiające współpracę z innym uczestnikami aktywności prawniczych)

8 Zarzadzanie ryzykiem (narzędzia służące do wspomagania zarządzania ryzyka operacyjnego, finansowego, legislacyjnego etc)

9 Zarządzanie projektami (narzędzia wspomagające pracę w projektach prawnych)

Na wszystkich powyższych procesach można również zastosować proces wyższego stopnia (narzędzia działają na wynikach powyższych procesów). Podstawowym przykładem jest tu automatyzacja / robotyzacja procesów, która może być dokonywana na każdym z wymienionych wcześniej 9 zakresów procesowych.

W kolejnym wpisie zajmiemy się narzędziami / technologiami dotyczącymi dokumentów (zmiana formy na elektroniczną, podpis elektroniczny, przepływ i zatwierdzanie dokumentów)

%d bloggers like this: