Badanie stanu rynku zarządzania projektami prawnymi / podatkowymi / compliance w Polsce 2019/2020

Jaki jest status i dojrzałość zarządzania projektami prawnymi w Polsce? Czy działy prawne / podatkowe / compliance posługują się metodami projektowymi ? Czy kierownicy projektów / SCRUM Masters radzą sobie z elementami pranymi / podatkowymi ich projektów? Jakie są najważniejsze wyzwania Legal Project Management w 2020? Co się zmieni? Podzielcie się waszymi opiniami. Wyniki będą opublikowane w ogólnodostępnym raporcie.

https://s.surveyplanet.com/gvNNgxRP

Photo by Vincent Albos on Pexels.com
%d bloggers like this: