Badanie stanu rynku zarządzania projektami prawnymi / podatkowymi / compliance w Polsce 2019/2020

Jaki jest status i dojrzałość zarządzania projektami prawnymi w Polsce? Czy działy prawne / podatkowe / compliance posługują się metodami projektowymi ? Czy kierownicy projektów / SCRUM Masters radzą sobie z elementami pranymi / podatkowymi ich projektów? Jakie są najważniejsze wyzwania Legal Project Management w 2020? Co się zmieni? Podzielcie się waszymi opiniami. Wyniki będą opublikowane w ogólnodostępnym raporcie.

https://s.surveyplanet.com/gvNNgxRP

Photo by Vincent Albos on Pexels.com

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: