AGILE project management for lawyers / AGILE dla prawników

Workshop in English // Warsztat prowadzony po angielsku

AGILE project management for lawyers- on line workshop

AGILE dla prawników

You run legal practice, you are partner, manger in legal department? You are legal project manager? You are project manager managing legal & tax project components?

Wondering if agile tools and techniques could solve your problems?

Workshop is one of modules from our certified Agile lawyer Academy program. 70% of time is dedicated to practical exercises and workshop work.

Prowadzisz kancelarię, jesteś partnerem, szefem działu prawnego? Prowadzisz projekty prawne lub jesteś project managerem projektów z elementem prawnym lub podatkowym?

Zastanawiasz się czy narzędzia i techniki zwinne rozwiążą woje problemy?

Warsztat stanowi jeden z modułów autorskiego certyfikowanego programu Agile Lawyer Academy.

Wrokshop facilitator / prowadzący warsztat

Marcin Nowakowski

Workshop agenda

 1. What does it mean to be agile?
 2. How can your law firm / department benefit from being agile?
 3. Intro to SCRUM
 4. Intro to Kanban
 5. Intro to Disciplined Agile
 6. Intro to Hybrid models for lawyers
 7. 3 Agile practical tools & techniques recommended for beginners
 8. Practical examples of agile implemented in law firms
 9. Effective project management – where to start
 10. Next steps

Program szkolenia

 1. Co to znaczy być “agile”
 2. Jakie korzyści prawnicy mogą uzyskać stosując metody zwinne
 3. Wprowadzenie do SCRUM
 4. Wprowadzeniem do Kanban
 5. Wprowadzenie do Disciplined Agile
 6. Wprowadzenie do modeli hybrydowych dla prawników
 7. 3 narzędzia rekomendowane dla początkujących
 8. Praktyczne przykłądy metod zwinnych w kancelarii
 9. Efektywne zarządzanie projektami – gdzie zacząć
 10. Kolejne kroki

Where & When

On-line 22 July 2020 9.00 – 17.00

Kiedy i Gdzie

On-line 22 lipca 9.00 – 17.00

Price & payment

Early bird registration – till 30 June – 200 EUR net of VAT (246 EUR gross). After that date 300 EUR net of VAT (372 gross). Payment by bank transfer after registration confirmed.

Cena & płatność

Wczesna rejestracja -do 30 czerwca 880 PLN netto. Po tej dacie 1320 PLN netto. Płatność przelewm po potwierdzeniu rejestracji.

What do you get?

 1. 8 hours of interactive workshop
 2. Pragmatic and practical materials
 3. Minimum 3 practical case studies
 4. 1 hour of individual consultation
 5. Certificate

Co otrzymujesz?

 1. 8 godzin warsztatu
 2. Praktyczne materiały
 3. Minimum 3 studia przypadku
 4. Godzina indywidualnej konsultacji
 5. Certyfikat

Registration to workshop / Zapisy na szkolenie –

Privacy policy / Polityka prywatności – https://agile-lawyer.com/privacy-policy-polityka-prywatnosci/

%d bloggers like this: