Agile lawyer academy

Join our program of certified modular trainings for lawyers, aimed at developing skills required in law firm and legal department as well as in tax or compliance departments.

Scope of training based on real needs of lawyers newest trends an adjusted to legal services context.

Training presented by practitioners

Zapraszam na program certyfikowanych modułowych szkoleń nakierowanych na rozwój umiejętności potrzebnych w  kancelari i dziale prawnym / podatkowym / compliance.

Zakres szkolenia oparty na pragmatycznych i realnych potrzebach prawników, dostosowany do kontekstu.

Prowadzący – wyłacznie praktycy

Available certified modules

Dostępne moduły

 • Zarządzanie projektami prawnymi
 • Agile dla prawników
 • Kanban dla prawników
 • Process improvement (lean / six sigma) dla prawników
 • Zarządzanie zmianą dla prawników
 • Technologie w kancelarii .
 • Finanse dla prawników
 • Operacje departamenty prawnego
 • Legal outsourcing & team extension
 • Legal project management
 • Agile for lawyers
 • Kanban for lawyers
 • Process improvement (lean / six sigma) for lawyers
 • Change management for lawyers
 • Technology in law firm/department
 • Finance for lawyers
 • Legal operations
 • Legal outsourcing & team extension

Contact : marcin.nowakowski@agile-lawyer.com

%d bloggers like this: